אסטיגי

הערכת שווי לחברת STG
בעל השליטה בחברה הוא שלמה בר, המחזיק נכון למועד פרסום הדוח כ 73%- מהון המניות המונפק וכ 75%- מזכויות ההצבעה בחברה.
החברה עוסקת, החל ממועד הקמתה, ב1965 ביבאו שיווק ומכירה של רכיבים אלקטרוניים ובכלל זה ציוד ומערכות לתחום האזרחי והביטחוני המיוצרים על-ידי חברות עתירות ידע זרות, מרביתן מארצות הברית
וכן במתן שירותים טכניים והנדסיים נלווים בקשר עם אלו.
בסיס הלקוחות של הקבוצה כולל בעיקר חברות תעשייתיות עתירות ידע, העוסקות בתחומים אזרחיים וביטחוניים וקבלני משנה הנותנים שירותים לחברות אלו.

מבנה אחזקות נכון להיום

(החברה כחלק מתוכנית ההתייעלות תאחד את הבנות לתוכה, (למעט פי.אם. מנופקטרינג).
פי.אמ. מרכז ופי.אמ. צפון )חברות כלולות( הינן חברות לקבלנות משנה המספקות מגוון פתרונות מיקור חוץ של מערכות אלקטרוניות עבור חברות הבוחרות בפתרון זה כתחליף לייצור עצמי.
במחצית השניה של שנת 2013 החלה החברה בהליך של בדיקה ובקרה של פעילותה והתנהלותה וזאת במסגרת תוכנית ייעול כוללת של הקבוצה, שהיווה אחד מיעדיה לשנת 2014 . זאת, בין היתר, לצורך התאמת אופי עבודתה למציאות המשתנה, בעיקר בכל הנוגע לאופי ומתכונת מתן השירותים ללקוחותיה. בתוך כך, ביצעה הנהלת החברה בחינה מערכתית של פעילותה ובכלל זה של שיטות עבודה קיימות, היקף הסינרגיה בין המחלקות השונות, נוהלי עבודה אל מול לקוחות וספקים ואיכות השירות המסופק לאלו, צורך בהגדרת תפקידים חדשים, איחוד תפקידים קיימים וכיוצ"ב.
במהלך שנת 2014 ישמה החברה תוכנית עבודה כנגזרת של הליך הבדיקה שהסתיים בסוף שנת 2013
שעקרונותיה הם:
1. ארגון מחדש של מחלקות בהתאם להרכב הספקים וזהות הלקוחות.
2. ניהול מחדש של הגדרות תפקיד.
3. הגדרת יעדים אישיים, מחלקתיים וכלל חברתיים.
4. שינוי שיטת התגמול בהתאם ליעדים אלה.
5. גיוס כוח אדם בצד צמצומים.
6. כל אלה, כהליך הכרחי לצורך שיפור ההתנהלות והגברת היעילות.

החל מיום 1 באפריל 2014 החילה החברה מדיניות קבועה ביחס למתן בונוס שנתי לכלל עובדי החברה בעבור עמידה ביעדי החברה והערכת מנהל. היעדים יקבעו על פי שיקול דעתה החברה ובהתאם לתוצאותיה העסקיות . גובה הבונוס השנתי לא יעלה, בכל מקרה, על 2 משכורות חודשיות, בשנת 2015 לא הוענק בונוס שנתי.
אין לחברה תלות מיוחדת בלקוח או ספק מהותי
החברה נמנית בין הקטנות בתחום מה שמקשה עליה לצמוח במכירות.
לחברה צבר הזמנות של 20,700,00 נכון להיום, שיפור ניכר ביחס לתוצאות הרבעון הקודם.

יעדים ואסטרטגיה עסקית

השינויים הכלכליים והמבניים בשווקים העולמיים משפיעים על היקפי הייצור של לקוחות הקבוצה, יתרה מכך חלק מהייצור עובר לחו"ל וכתוצאה מכך הביקוש בשוק המקומי קטן. בשוק הישראלי פועלים מפיצים גלובאליים גדולים ומספר רב של מפיצים מקומיים. ריבוי ערוצי ההפצה ויכולת של מפיצים מחו"ל למכור בארץ, מגבירים את התחרות בשוק המקומי. התחרות הרבה הקיימת בתחום פעילותה, מחייבים את הקבוצה לפעול באופן רציף ועקבי ליצירה ואיתור הזדמנויות עסקיות חדשות על מנת לזכות ביתרון יחסי בשוק.
היעד המרכזי של הקבוצה לשנה הקרובה הוא הגדלת המכירות והגדלת הרווח של פעילותה וזאת על-ידי העמקת הפעילות אצל לקוחותיה בתחום הביטחוני צבאי, ולקוחותיה בחו"ל במוצרים הקיימים בחברה כיום ועל-ידי כניסה לתחומים משלימים נוספים.
החברה מתכוונת להמשיך להפנות משאבים נוספים באמצעות יועצים חיצוניים ובאמצעות שיתופי פעולה אסטרטגיים לפעילות השיווק והחדירה לפלחי שוק נוספים בארץ ואף בשווקי חו"ל. כמו כן פועלת הקבוצה וסוקרת תחומים נוספים לאיתור והתקשרות עם יצרנים נוספים אשר ירחיבו את תחום והיצע המוצרים שהקבוצה תוכל להציע ללקוחותיה. לשם כך מעסיקה הקבוצה מנהל פיתוח עיסקי במשרה מלאה.
בנוסף, במסגרת תוכנית ייעול כוללת של הקבוצה החברה ביצעה שינויים וזאת בעיקר בכל הנוגע לאופי ומתכונת מתן השירותים ללקוחותיה. דבר זה להערכת החברה יאפשר לה להמשיך להוות שחקן אטרקטיבי ותחרותי בשוק.

הערכת נכסים והתחייבויות כולל התאמות נדרשות להערכתי

אסטיגי

החברה הודיעה שתרכוש חזרה מניות בשווי עד 2.5 מליון מה שמההו כ2% משווי החברה מה שכמובן ישפר את שורת הרווח
כ"כ האפציות לעובדים פקעו השנה והם קיבלו 86,596 בתשלום שקל אחד על כל מניה ובתמורה החברה נתנה להם מניות נוספות בשווי 86,596 מה שאומר שהם קיבלו עוד 6,666 מניות כמובן זה היא לא הוגן ולא הגיוני אבל זה מה שהיה ונכון להיום החברה אינה עושה דברים כאלו (נלקח מדוח 2012)
למעשה מכפילי החברה הינם היום בשפל ביחס לממוצע ומכפיל הרווח אכן גבוה אבל אנו מצפים לרווח טוב בעקבות הארגון מחדש שעוברת החברה מה שמקטין את הוצאות החברה ומגדיל את הסיכוי לשיפור בשורת הרווח

להלן ניתוח רגישות למכפיל רווח מייצג ולרווח מייצג

רגישות

לסיכום
החברה זולה מבחינת מכפילי הון, לכאורה גם מבחינת הרווח, הטריגר לשינוי בשווי שוק, 1.תהליך ההתיעלות יעלה את הרווח לטווח הארוך 2. החברה עושה רכישה בחזרה של כ 6 % ממניות החברה, מה שיתרום לשורת הרווח, הנהלת החברה איכותית ומחויבת לשיפורים בתוצאות.
הערות יתקבלו בברכה

בהצלחה

שתרוויחו המון….. בחוכמה. יעלות .והוגנות.

חיים
נ.ב.
אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או נכסים הפיננסים העשויים להיות נזכרים באתר ואין להסתמך על האמור לצורך ביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא כותב עשוי להחזיק בנירות הערך שהוזכרו

מודעות פרסומת

4 מחשבות על “אסטיגי

 1. היי חיים, הסתכלתי במבט מהיר
  רק לראות שאני מבין את קו המחשבה: מה ניסית לחשב בניתוח רגישות? כמה המנייה שווה בטווח המכפילים 20-30? אם כן אתה לא סבור שאלה מכפילים גבוהים לחברה מסוג זה (היית רוכש את כל החברה על הסיכון הטמון בה בשביל תשואה של 5% על ההשקעה)?

  אהבתי

 2. בניתוח שווי אנו מנסים לקחת רווח מייצג *מחיר מייצג.
  אם לא היתי צופה שינוי ברווח כנראה גם לא היתי נותן להם מכפיל גבוה של 20.
  הסיבות שאני חושב שניתן לתת לחברה לפחות מכפיל רווח של 20 / שהתשואה תעלה מעבר ל5% בתקופה הקרובה.
  1. הרווח העתידי צפוי לעלות, מה שיתרום לאמון השוק בחברה, ויחזיר לה מכפיל רווח נורמלי וממוצע.
  2. התשואה על ההון עולה,וצפויה להמשיך לעלות בגלל השינוי המבני בחברה.
  3. השוק אכן מוכן לתמחר חברות מהתחום הזה אפילו שהתשואה על ההון נמוכה במכפילים גבוהים,
  ואם זה המצב, אני זורם (האם לא תקנה בחיים חברה כמו חלל תקשורת במכפיל הון נמוך מ-1 , עם מכפיל רווח של-50 כשברוב החברות בתחום, ובאופן כללי מכפיל הרווח הוא 100, וכשזה חולשה זמנית לדעתי.
  4. מכפיל ההון נמוך, מדווח של 0.52, ומותאם אחרי השינויים, 0.41 ולדעתי, זה נמוך באופן קיצוני…
  5. אני מאמין בהנהלת החברה, ובמחויבות שלה לשפר את שורת הרווח, ולהחזיר עטרה ליושנה…

  אהבתי

 3. רעיון מעניין מאד בהתחשב במכפיל ההון הנמוך שיש פה והיות החברה על סף הNCAV. סה״כ לפי החישוב שלי החברה נסחרת במכפיל הון א-מ-י-ת-י של קצת יותר מ 0.5. לחברה יש נכסים משמעותיים מאד בנדל״ן. אם אני הייתי בעל החברה, הייתי עובר במקום בעיסוק ביבוא של רכיבי אלקטרוניקה, להשכרת הנדל״ן בלבד ומחלק את כל המזומן לבעלי המניות. בהתחשב בכך שהבעלים והמנכ״ל הוא בן 80, קשה להאמין שזה מה שהוא יעשה לטובת שאר בעלי המניות.
  בכל מקרה, החברה בשנה קשה מפסידה חשבונאית אבל לפי החישובים שלי, תזרימית, היא הפסידה רק כ 1 מיליון שקל בכל השנה. אם תהיה התאוששות במגזר הזה במהלך השנה, החברה יכולה להמריא.

  קטליזטורים אפשריים לעלית ערכה של החברה הם: תשלום דיבידנד נדיב מתוך המזומן הרב של החברה ו/או התאוששות כללית.

  אהבתי

 4. בקצרה על שינויי מסתמן מצויין
  א. בדוח הבא ככל הנראה נראה השפעה חיובית על שורת הרווח כתוצאה מצימצום שכרו של המנכ"ל
  ב. החברה לראשונה מזכירה את הסכומים שהיא משקיעה שצפויים להביא לשיפור ברווח בדוחות הקרובים

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s